درباره

شبکه اجتماعی هولوگرام (نسخه وب)

تیم سازنده هولوگرام: سهامی خاص

.......................

سرپرست : احسان ناظمی " مدیر عامل : محمدجواد مختاری " مدیر اپ : امیر رضا مسائلی "مدیران سمت سرور : امیر محمد قنبریان ، امیر علی احمدی "برنامه نویس تحت سرور : مصیب زومکزهی